14 april 2019, foto- en kunstenaarstentoonstelling

Zondag 14 april 2019, na een mooie week met tal van bezoekers wordt onze tentoonstelling afgesloten.  Eddy Vandenbosch, schepen bevoegd voor Sociale Zaken en Welzijn, heeft in zijn speech veel lof voor onze kunstenaars. De foto 'Strijklicht' van Laurent kreeg de meeste stemmen en werd verloot onder de deelnemers.  Winnaar van de foto: Gino Debroux.  

5 april 2019, Opening foto- en kunstenaarstentoonstelling

Vrijdag 5 april, onze foto- en kunstenaarstentoonstelling wordt plechtig geopend door Gary Peeters, schepen van Cultuur.  Creatieve Lavidacers, i.s.m. met de gepensioneerden-vereniging “De Voorzorg” stellen hun werken voor. Tijdens de tentoonstelling kunnen de bezoekers gratis deelnemen aan een prijskamp, i.v.m. de uitgestalde kunst- en fotowerken.Uitslag en prijsuitreiking is voorzien op zondag 14 april 2019 te 15u30.