14 april 2019, foto- en kunstenaarstentoonstelling

Zondag 14 april 2019, na een mooie week met tal van bezoekers wordt onze tentoonstelling afgesloten.  Eddy Vandenbosch, schepen bevoegd voor Sociale Zaken en Welzijn, heeft in zijn speech veel lof voor onze kunstenaars.

De foto ‘Strijklicht’ van Laurent kreeg de meeste stemmen en werd verloot onder de deelnemers.  Winnaar van de foto: Gino Debroux.