Overhandiging “mooiste foto”.

De “mooiste foto” van de foto- en kunstenaarstentoonstelling dd.14/4/2019 werd tijdens onze bijeenkomst van 18/06/2019 overhandigd aan de winnaar Gino Debroux. Volgens burgemeester Gino Debroux zal deze foto ("Strijklicht" van Laurent Wauters) een bijzondere plaats krijgen in het stadshuis van Landen.