Overhandiging “mooiste foto”.

De “mooiste foto” van de foto- en kunstenaarstentoonstelling dd.14/4/2019 werd tijdens onze bijeenkomst van 18/06/2019 overhandigd aan de winnaar Gino Debroux. Volgens burgemeester Gino Debroux zal deze foto ("Strijklicht" van Laurent Wauters) een bijzondere plaats krijgen in het stadshuis van Landen.

14 april 2019, foto- en kunstenaarstentoonstelling

Zondag 14 april 2019, na een mooie week met tal van bezoekers wordt onze tentoonstelling afgesloten.  Eddy Vandenbosch, schepen bevoegd voor Sociale Zaken en Welzijn, heeft in zijn speech veel lof voor onze kunstenaars. De foto 'Strijklicht' van Laurent kreeg de meeste stemmen en werd verloot onder de deelnemers.  Winnaar van de foto: Gino Debroux.