Contact

Bijeenkomsten

Wij komen samen elke 1e en 3e dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) in ons clublokaal “De Werker”, Stationsstraat 70 te 3400 Landen.
Kom gerust eens langs.

LAVIDAC Privacy-verklaring

Lavidac wil je e-mailadres gebruiken om mails te verzenden in verband met activiteiten en nieuws van de lokale vereniging Lavidac.

Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen of bedrijven.Lavidac erkent je rechten zoals gedefinieerd in de GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd), van kracht vanaf 25 mei 2018. Bijgevolg heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken, voor welke reden dan ook.Je hebt steeds het recht om klacht in te dienen bij een organisatie als de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de zogenaamde Privacycommissie.

Verdere info is te verkrijgen bij Lavidac vzw,
op hun maatschappelijke zetel Karolingerslaan 3, 3400 Landen.